Припрема...

4. октобра 2012.

Извештај о раду Покрајинског омбудсмана


Господине председниче Скупштине, господине председниче Покрајинске владе, даме и господо, ја пре свега због ограничења времена нећу говорити о много тачака овог Извештаја, али ћу говорити о нечему што ми је одмах запало за око, и тиче се овог дела који је господин Егереши мало час споменуо, тиче се права националних мањина, и Извештаја који је Покрајински омбудсман, односно заштитник грађана објавио на 44 и 45 страни. Мене занима у ком својству и зашто је уопште тражено од људи који су запослени у покрајинској управи да се изјашњавају о својој националној припадности. Одакле вама право да ви тражите од некога да се изјашњава о својој националној припадности? Да ли је идеја била управо ово што је господин Егереши рекао, ево, мађара има 4%, 15% нас је по попису, је ли то била поента? Или је нешто друго била поента? По ком основу се запошљавају људи у покрајинској управи? Да ли по конкурсима, јавним и интерним, да ли Покрајинска скупштинска одлука о којој ћемо касније говорити има услове опште и посебне за заснивање радног односа у покрајинској управи, или се неко запошљава у покрајинској управи зато што је припадник или припадница одређене националне мањине или народа? Одакле вама право да ви ово уопште објављујете?

Даље, кажете војвођанска и југословенска, који су ти? Херцеговачка, српско-црногорска. Џедаји и оне остале, те нисте пронашли. Мени заиста није јасно зашто ово радимо. А са друге стране бих волео да видим Извештај Покрајинског омбудсмана, да ли се поштују нпр. општи услови за пријем у радни однос у покрајинским органима, да ли се редовно објављују конкурси, да ли се по конкурсима људи запошљавају, да ли испуњавају услове да су држављани Србије, да имају одређено стручно знање, да имају факултет, да имају искуство, да су здравствено способни итд. То мене занима, то је посао омбудсмана.

Друга ствар, и друго питање јесте и тиче се запошљавања жена и дискриминација на тржишту рада. Ви сте овде навели неколико тачака да су жене дискриминисане приликом запошљавања, да се на основу пола већ приликом запошљавања траже мушка радна места, али ми имамо ситуацију да се у целој Србији, па самим тим и у Војводини потписују уговори и жене терају да потпишу уговоре да у одређеном периоду неће рађати, господине Васин, то знате и Ви, па то је Ваш посао, Ваш део посла.  ‘Ајде направите истраживање о томе, знам да неће сви да се плаше за посао, и да неће сви да се огласе, али наћи ћете некога ко је можда изгубио посао,  ‘ајде тиме да се позабавимо, неколико проблема на тај начин настаје, и проблем који се тиче демографије, и проблем који се тиче запошљавања, и на крају проблем који се тиче неравноправности полова, и дискриминација жена које желе да заснују породицу.  ‘Ајде тиме да се бавимо, а не само да ли је оглас објављен, да ли је спремачица или је куварица или ливац, па ја знам жену ливца, ливачица, не знам шта је, сада је родно сензибилни језик важнији од тога шта је суштина.  ‘Ајде да се бавимо суштином. Ми, наравно, нећемо подржати овај Извештај, пре свега из ових разлога које сам навео, али и због оних разлога који не могу да буду наведени због временског ограничења. Хвала.