Припрема...

25. октобра 2012.

Захтев да се поднесе извештај о раду фонда за капитална улагања


Врло кратко. Дакле, Статут Фонда за капитална улагања у свом члану 14. каже да је Фонд дужан да подноси извештај о свом пословању и финансијски извештај Скупштини Аутономне Покрајине Војводине најмање једном годишње. За све време свог постојања, од оснивања до дана данашњег, Фонд за капитална улагања поднео је један обједињени извештај за 2006-ту, 2007-му и 2008-му или 2007-му, 2008-му и 2009-ту, како год, период од 12.12.2006. и 10.11.2009. Ето, то је био извештај о раду, значи, обједињени трогодишњи.

Уколико неко у Фонду за капитална улагања тумачи да треба да подноси трогодишњи извештај о раду, онда му је опет време да поднесе трогодишњи извештај о раду, јер 2009-те ништа није подносио, тако да Скупштина Војводине није имала прилику да види како председник Управног одбора, господин Бојан Пајтић, располаже новцем, који му дâ на управљање председник Владе Војводине, господин Бојан Пајтић, а мислим да би то за Скупштину Војводине било и те како важно, а посебно је важно зато што је то статутарна обавеза Фонда, која се, ево, не поштује већ три године, али можда је и превише од мене да очекујем од оних, који ни Устав не поштују, поштују Статут. Хвала.