Припрема...

18. децембар 2009.

ДСС неће подржати предлог за усвајање буџета


Покрајинска власт је, после много година, коначно кренула у усвајање буџета на време и у Законом предвиђеним роковима. На жалост, ово је једина похвала коју Демократска странка Србије може да упути покрајинској власти за овакав предлог.

Овим буџетом предвиђа се пораст расхода на позицијама:
плате запосленима у покрајинској управи, додаци и накнаде запослених:
– 2009. година: 2 761 493 295,03 – 4,61%
– 2010. година: 2 958 851 894,11 – 5.25%

издаци за услуге по уговору:
– 2009. година: 531 987 427,76
– 2010. година: 602 887 368,49

Без било каквог образложења наведеног пораста издвајања за ове сврхе, да ли су она била нужна и сл.

трошкови путовања
– 2009. година: 107 586 539,71
– 2010. година: 123 698 738,60

У тексту образложења структуре расхода предложеног буџета, није дато објашњење зашто је за скоро 20% предвиђен пораст трошкова за службена путовања, и да ли су у овом правцу могло штедљивије односити према буџетским средствима. Да ли ће се то Војводина проширити наредне године, па је потребно даље путовати?

специјализоване услуге
– 2009. година: 481 841 259,36
– 2010. година: 686 469 761,26

За дотације невладиним организацијама планиран је приближно исти ниво издатака у 2010.години и то у суми од 654.439.002,87, при чему структура ових издатака по корисницима (осим у делу финансирања рада политичких партија) никада до краја није презентована. Поготово се ова примедба односи на издвајање рецимо износа од 150.000.000 динара невладиним организацијама у области културе и уметности, при чему се макар оквирно не презентују ко су корисници тих средстава, у које сврхе су она одобрена и по којим критеријумима су иста одобравана.

Из наведеног прегледа суштински непроизводних трошкова, по свим наведеним позицијама запажен је раст издатака који се никако не могу аргументовано оправдати.

Овај буџет никако не можемо назвати онако како то чини господин Пајтић – штедљивим и развојним, јер се овим буџетом нити штеди, што смо већ показали, нити ће се општине и градови у Војводини развијати зато што предложени буџет Аутономне Покрајине Војводине, са аспекта планирања пројеката или инвестиција од капиталног значаја суштински нема развојни, тј, експанзивни, већ рестриктивни карактер.

Наиме, иако је у оквиру покрајинског секретаријата за финансије, за Фонд за капитална улагања Војводине у 2010. години, предвиђен износ од 9.946,681.913,00 динара за улагања, како предлагач Буџета каже за области просторног планирања и развоја, пољопривреде, шумарства и сл., као и за наводно започете активности инвестиционог улагања са циљем оживљања неразвијених и недовољно развијених општина, у тексту образложења предлога буџета, нема наведен ни један конкретан пројекат од капиталног значаја за развој Аутономне Покрајине који се финансира или ће се финансирати из средстава овог фонда. И републички фондови добијају позамашна средства из републичког буџета, али они, за разлику од покрајинских фондова, морају да покажу програме у које ће та средства да утроше! Тога у покрајини нема. Паре се дају фоновима (за капитална улагања пре свих, али и остали) а онда нико жив, осим директора фонда и председника Управног одбора, а то је за најважније фондове Бојан Пајтић, не зна у које ће пројекте паре да се уложе. И зато долазимо у ситуацију да се паре троше без икакве контроле и по нахођењу уског круга људи који контролише све у покрајини. Најчешће за подршку Демократској странци у поновљеним локалним изборима.

О томе да покрајински буџет за 2010. годину нема развојни карактер говори и чињеница да је износ издвојених средстава за развојне фондове Војводине у 2009. години износио чак 3.553.350.000,00 што значи да је за подршку програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа, за 2010. у односу на 2009. годину издвојено мање средстава у суми од 2.306.376.816,00 динара. Потпуно је неоправдано у времену економске кризе, повећавати непродуктивне, админстративне трошкове, а смањивати издатке за развој привреде и предузетништва и то за 50%. Такође је потребно истаћи да предлагач буџета није макар у појединим назнакама образложио за које пројекте ће бити утрошена средства наведених фондова.

Неразвијена подручја ће, захваљујући овом буџету и даље остати неразвијена. Просто нити покрајинска власт има какве идеје нити мисле да помогне да се и у најсиромашнијим општинама у Војводини покрене привредна активност. Средства из буџета се не одвајају за нпр. Банатску магистралу, за побољшање стања пруге у Банату или другим крајевима, него за нови мост у Новом Саду. Банаћани ће се и даље возити по рупама и путовати шинобусом до Панчева више од шест сати, али ће се зато изградити нови мост у Новом Саду. И онда кажу није новосадизација заменила београдизацију.

Покрајинска власт поново прича о својим програмима запошљавања. Ако мисле да их користе за своје промашене програме, онда је боље да одмах одустану. Ево и зашто:

У прошлој години за запошљавање је покрајинска власт потрошила око 3,5 милијарди динара. Који је резултат њиховог рада? Користићемо само податке које је Бојан Пајтић изнео јавности пре пар недеља. У јануару је у Војводини било 196 221 незапослен, да би у новембру тај број износио 195 914 лица. Дакле за годину дана је запослено 307 људи. То је резултат покрајинске власти. То даље, практично, значи да је покрајинска власт трошила 120 000 евра за по радном месту!!! Када ћемо достићи пуну запосленост, како је обећао Бојан Пајтић? Па ако наставе овим темпом и запошљавају сваке године нових 307 људи за 638 година, односно 2647. године Бојан Пајтић ће испунити свој зацртани циљ.

Такође, ове цифре доказују и да смо били у праву када смо тврдили да је начин на који Пајтић ради погрешан, да се ради о чистом маркетингу и да се у суштини, пресипа из шупљег у празно, односно да се запошљавају приправници на терет покрајинског буџета, а отпуштају други запослени и тако остварује уштеда за фирме, али да у укупном броју неће бити промене у броју запослених. Ево, ту смо погрешили, и ми грешку признајемо, Пајтићева власт је смањила број незапослених за 0,15%. Импресиван резултат постигнут са 3,5 милијарди наших пара. Оно што је најстрашније у свенму овоме јесте да ћемо следеће године имати без посла и оне људе којима ће истећи једногодишњи приправнички стаж, што значи да ће број незапослених само даље расти.

Због свега наведеног, ДСС неће подржати предложени буџет, јер сматрамо да је лош, да није развојни, да неће помоћи привреди у покрајини, да неће довести до отварања нових радних места, неће бити развоја неразвијених подручја и места која полако нестају, као и да неће донети побољшање у животима грађана. Једини ко ће добити овим буџетом су исти они који су добили и онаквим накарадним Статутом, а то је једна мала група политичара која Војводину користи као личну краву музару.