Припрема...

21. март 2010.

Да ли закони Србије важе у Војводини?


Позивајући се само на неуставни Статут АП Војводине, покрајинска власт се спрема дана следећој седници Покрајинске скупштине заказане за 23. март 2010. године  усвоји сопствену одлуку  о неспојивости функција у АП Војводини и тиме  на бруталан начин погази Устав и антикорупцијски Закон, како би себи обезбедили двоструке функције и наставак мандата.
Ако заиста буде донета, Одлука Покрајинске скупштине о могућности двојних функција покрајинских посланика у Војводини представљаће опасанпреседан на основу кога би и у наредном периоду покрајинскавласт могла да бира које ће законе државе Србије и како да примењује на територији АП Војводине, чиме се Србија фактички враћа у период Устава из 1974. године.
Демократска странка Србије очекује да ће Агенција за борбу против корупције упркос свим политичким притисцима својим благовремним ставом обезбеди да се антикорупцијски закон доследно примењује на све функционере у Србији без изузетка. Правадајући основни смисао сопственог постојања и избегавајући да се стави у функцију очувања покрајинског дела владајућег режима, Агенција би тиме показала и да у Србији постоји воља да се против корупције бори системски, а не селективно.