Припрема...

21. јануар 2016.

Кршите Статут због жеље за рекламирањем


Поштовани господине председниче, поштоване колеге посланици, садржина овог акта који је пред нама није спорна. Споран је закључак који нам се предлаже и потписник, односно предложено лице које треба да овај акт потпише. Ми смо, приликом доношења Покрајинске скупштинске одлуке о потписивању међурегионалних споразума, имали прилике да водимо дугу расправу о томе да ли Покрајинска влада може да закључује оперативне споразуме, дакле, оне начелне потписује Скупштина, а ове оперативне по тој скупштинској одлуци потписује влада, што је, по мом дубоком уверењу, супротно Статуту. Међутим, ми сада, овим закључком, фактички овлашћујемо некога ко ничим није овлашћен да ово потпише, да учествује у нечему, да стави свој потпис на нешто за шта није надлежан. Ја заиста питам – да ли ће Покрајинска влада да предложи, да тражи да сутра неки портир, возач, теткица, кафе куварица потписује у име Покрајине било какве акте, јер су и они једнако ненадлежни, као и председник Покрајинске владе Бојан Пајтић.

Дакле, по Статуту АП Војводине надлежна је Скупштина, члан 31. став 1. тачка 9. Статута, по Покрајинској скупштинској одлуци члан 44. Покрајинске скупштинске одлуке надлежна Скупштина. По члану 55. Пословника Скупштине надлежна Скупштина. Па, шта је логичније да онда председник Скупштине, ако је Скупштина надлежна, потпише акт за који је надлежна Скупштина? Све Покрајинске скупштинске одлуке, јер и о томе се говори у тим актима да је Скупштина надлежна за доношење покрајинских скупштинских одлука, потписује председник Скупштине или ћемо и за то да овластимо председника Покрајинске владе, па да потписује покрајинске скупштинске одлуке. Нема другог објашњења, него да је у питању жеља за рекламерством, јер се на један крајње беспотребан начин, на начин на који заиста није требао ни овој Скупштини ни Покрајинској влади, ни ономе ко ће то да потпише, овлашћује некога ко није надлежан, а одузима надлежност ономе коме смо је ми у руке дали пре две или три седнице. Не знам шта друго може бити, него управо она прича о којој је неко од посланика говорио, предизборна кампања, жеља за сликањем, или нешто слично, такве садржине у смислу такве жеље. Дакле, закључак је неприхватљив, за закључак којим се Пајтић овлашћује да ово потпише не може да се гласа, а сама садржина Споразума апсолутно није спорна, и она треба да добије подршку. Хвала.

ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
Изволите.

БРАНИСЛАВ БУГАРСКИ:
Ја разумем да аргументи морају да се бране, али не могу да се бране или затварањем очију или заменом теза. Покрајинска Скупштина, ми доносимо Покрајинску скупштинску одлуку којом АП Војводина и Регија Ломбардија успостављају сарадњу. Овај дом овлашћује председника Покрајинске владе да потпише, можете да будете овлашћени, могу ја, може неко други, али на основу и након што смо прошли одређену процедуру која је установљена свим оним основним документима који су важнији. Ја морам да вам признам да не разумем одређене реторичке фигуре које су покушане да представе као да радимо овде нешто што је супротно тим актима или интересу Аутономне покрајине и грађанима, то сигурно није случај. Правимо добру платформу за даљу сарадњу, и за практично даљи друштвено-економски развој Ломбардије и Војводине. Хвала лепо.

ИШТВАН ПАСТОР:
Хвала лепо.
Изволите.

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ:
Немам ја никакву амбицију нити жељу да ви разумете моје језичке бравуре, али имам жељу да једног дана разумете акте које сами доносите и није ми јасно и не могу да разумем да је нормално да сви како то кажете, пардон, поново почињем да говорим директно, а не смем по Пословнику, дакле, како каже претходни говорник, сви могу да потпишу акт само онај ко је директно надлежан, ко би био најлогичније да потпише акт он га неће потписати. Можете да потпишете и ви, и ја, и свако од нас, и као што рекох и теткица, и кафе куварица, и возач, и портир, само неће потписати онај ко акт треба да донесе и ко председава телом које акт доноси-председник Скупштине. Шта је логичније од тога, побогу? ‘Ајде да је овлашћен председник скупштинског одбора, па бих и то још некако могао да разумем, али председник Покрајинске владе у систему јединства власти какав је скупштински систем у АП Војводини, можете ви да преврћете очима, то је тако, не може председник Владе да буде изнад председника Скупштине. А то што ви то не можете да прихватите и то што не можете то да спроведете, па на овај начин, дакле ми закључком дерогирамо надлежност председника Скупштине да потпише акт који његова Скупштина донесе, Скупштина којом он председава донесе. Ја ово нисам имао прилике да видим до сада, ово је стварно новитет, новина, још један ваш допринос развоју правне науке у Србији, дакле после Статута, после свих неуставних аката које сте донели ево сад сте и ово донели, заиста ће једног дана можда бити издат неки уџбеник како све не треба да се ради када је право у питању. Хвала.