Припрема...

22. јул 2013.

Говор на седници Скупштине АПВ – Емитовање обвезница за Каменицу 2


mj_sapv

Поштовани господине председниче, даме и господо посланици, Демократска странка Србије неће подржати данас овај предлог новог задуживања из неколико разлога и трудићу се да будем потпуно сажет.

Дакле, прво, нећемо улазити у то да ли заиста треба или не треба, какав је план развоја и изградње болничких капацитета у Покрајини, просто, јасно је да је потребно уложити и у Болницу у Зрењанину и у Болницу у Панчеву, Болницу у Кикинди и у друге болнице, стање је такво какво је. Покрајинска влада је ту да одреди шта је приоритет, на крају крајева, зато сте Влада и то је нешто што сте ви одредили и нећемо уопште улазити у то.

За нас је проблем, прво, начин на који се долази до средстава. Дакле, покрајинска власт је из неког ранијег периода кренула са емитовањем хартија од вредности. Ми смо у овом сазиву неколико пута већ имали такве тачке дневног реда. До сад су та средства углавном ишла ка Развојној банци Војводине, докапитализација и слично. Не сматрамо да је ова Покрајинска влада до сада дала чврсту гаранцију да се одговорно односи према финансијама. Дакле, ако је неко издавао обвезнице да би улагао у Развојну банку, а после имамо ситуацију са Развојном банком такву, какву имамо, ми можемо да сумњамо да и ово неће бити најсрећнији посао.

С друге стране, познато је како функционише тржиште хартија од вредности и поставља се питање, ја бих то желео да знам, колико сте успели да прибавите, када сте први пут издавали хартије од вредности, од заинтересованих купаца за те хартије од вредности. Значи, да ли ћете уопште на основу ове Одлуке прибавити средства која су неопходна или ћемо после неког времена доносити одлуку да нам не треба, ето, баш 15 милиона, него нам треба, рацимо, 2 милиона, колико отприлике се јавило људи да хоће да купи те акције. Имајући у виду ситуацију у држави, стабилност државе, да ли би озбиљан купац желео да купи обвезнице покрајинске власти?

Треће питање јесте питање корупције у здравству у Покрајини. Нико се до сада није осврнуо на озбиљан и одговоран начин према тврдњама Бојане Бокоров, које су биле прилично оштре и које су изнеле врло конкретна питања везано за конкретно онкологију, чини ми се да је било у питању, да се купују места, да људи из иностранства долазе на ред преко реда, итд. Имали смо прилике у медијима да сазнамо да је било још неких проблема приликом одређених јавних набавки и пошто ништа од тога није добило никакав епилог, што се тиче бар Владе Војводине или бар ми за то не знамо, сматрамо да из ових разлога, дакле, ово је трећи разлог, други је тај што сматрамо да је овај пут погрешан и први тај што сам већ и рекао, да постоји други начин. Дакле, из ова три разлога ми не можемо да подржимо ову Одлуку, која се доноси, али у сваком случају надамо се да ћете, спровођењем ове Одлуке, успети да прибавите средства која сте планирали и да ћете успети да спроведете све без икаквих проблема, али док се не уверимо да тако нешто заиста функционише коначно, када је у питању Влада Војводине, задржаћемо своје право да будемо против. Хвала.