Припрема...

9. октобар 2014.

Одлука о Покрајинској Влади је последица компромиса око Статута


4Поштовани господине председниче, ја сам и на оном састанку и консултацијама заједничким које смо имали упозорио да није добро док се трага за решењем за излазак из ситуације у којој се Покрајина налази, да стижу акти овакве природе, иако нисам био у потпуности упознат са читавом садржином, а сада само још једном могу само да потврдим да акт, који је послала Влада Војводине Скупштини и предложила га посланицима, заиста не одговара, чак ни оном компромису којим сте се, многи од вас, веома хвалили када сте писали Статут. Ко о одлуци Уставног суда компромисе прави, овакве покрајинске скупштинске одлуке га о главу лупају.

Члан 3. Дакле, ово је преписано из Статута који сте усвојили. Покрајинска влада је извршни орган АП Војводине. Уверен сам да би по систему који је усвојен требало да пише Скупштина АП Војводине, а не Војводине као аутономне покрајине.

Члан 5. Покрајинску владу чине председник, један или више потпредседника, чланови Покрајинске владе који истовремено могу бити покрајински секретари – могу бити али не морају. Шта сада ви радите? Ви сада конституишете појам покрајинских секретара, а након две тачке дневног реда ћете да разрадите како ће то да функционише. Шта ако се, теоријски гледано то је могуће, та Покрајинска скупштинска Одлука о Покрајинској управи не усвоји? Остаће вам покрајински секретари да висе у ваздуху и шта ћете са њима? Дакле, један крајње погрешан начин дефинисања, наравно, уз све оно што је колега Галић рекао, да се поставља питање – одакле уопште покрајински секретари у Покрајинској влади, овако како је формулисана Статутом.

Члан 6. Председник Покрајинске владе представља, води и усклађује рад Покрајинске владе у складу са смерницама Скупштине. Члан 131. Пословника каже – Скупштина доноси Статут, покрајинске скупштинске одлуке, декларације, резолуције, стратегије, Пословник, препоруке, закључке и друге акте. Под другим актима се подразумевају акти које још Пословник о раду познаје. Ја не знам да ли се негде говори о смерницама. Дакле, ви конституишете нови појам којим би Скупштина требала да се бави, који се не налази ни у једном другом акту. Дакле, Скупштина сада треба да да смернице.

Члан 7. Потпредседник Покрајинске владе помаже председнику Покрајинске владе, замењује председника – уопште не знамо који потпредседник, колико ја знам сада их има више. Који од њих? Сваки или онај кога председник овласти? Ако је онај кога председник овласти, онда се то и пише.

Члан 15. – колега Галић је то подробно објаснио, али заиста, овај правни стандард који ви уводите – потребе АП Војводине. Реците ми данас једну тачку дневног реда, не рачунајући овај граматички, логички, пословнички неусклађен текст Декларације који се нашао на дневном реду, који овде акт данас није у складу са потребама АП Војводине? За сваки ви можете да кажете да за њим постоји потреба. Некаква потреба ће увек да постоји. Дакле, ово је један правни стандард под који можете све да подведете и фактички од техничке владе, ви правите владу која наставља да влада у пуном капацитету.

Члан 21. став 2. Председник Покрајинске владе по престанку мандата члана Покрајинске владе предлаже Скупштини у року од 15 дана кандидата за новог члана Покрајинске владе. Ту ситуацију имамо, још није предложен покрајински секретар за пољопривреду. Господине Бугарски, Ви обављате дужност, Ви сте в.д. Дакле, нема санцкије – шта уколико се то не деси. Да ли то значи да се одмах иде пред Скупштину да се изгласа поверење влади, било шта? Чак су врли представници власти у Покрајини пожурили, чим је господин Јешић поднео оставку, да кажу – то што је 15 дана рок, нема везе, нема никакве санкције.

На крају наравно, надлежности, и овде и у неким каснијим одлукама, мени се ово чини као да је овде писано отприлике без икаквих ограничења на карт бланшу, шта би ко волео да ради. Тако су дефинисани секретаријати у управи, тако је дефинисана овде влада. Дакле, постоје неке норме које вас ограничавају.

Претпостављао сам до чега ће да дође, чим је прихваћен појам „Покрајинска влада“ и да овде неко има намеру да влада, а не да извршава одлуке Скупштине и зато на то нисмо ни пристајали. Апсолутно смо очекивали овако нешто и за овако нешто не можемо да гласамо, али ово је и наук онима који се договарају око оваквих ствари, на шта све то може да испадне. Хвала.

 

Извод из стенографских бележака са 34. седнице СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, одржане 23. септембра 2014. године тачка 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ