Припрема...

12. јул 2017.

Радуловићеви немају појма ни о чему


Изјава за медије

Дакле, после данашњег „појашњења“ из Радуловићеве веселе дружине, јасно је да ипак нису помешали Устав и наталне карте којима се баве, него једноставно немају појма ни о чему.

Да ишта знају, као што не знају, знали би да место председника странке није јавна функција.

Да ишта знају, као што не знају, знали би да се важећим правним прописима државе Србије јавном функцијом сматра функција у органима Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, органима јавних предузећа и привредних друштава, установа и других организација, чији је оснивач, односно члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, као и функција других лица које бира Народна скупштина, а подразумева овлашћења руковођења, одлучивања, односно доношења општих или појединачних аката.

Тиме што сваким даном пишу све глупља саопштења којима само показују колике су незналице, Радуловићева весела дружина сама даје најбољи одговор зашто нису у стању да се региструју као странка и зашто је више неважећих листића од оних на којима је заокружено име њиховог лидера.