Припрема...

6. новембар 2010.

Ускладите школске календаре и прекините дискриминацију


Правилницима о школском календару за основне и средње школе са седиштем уАП Војводини, већ годинама се предвиђа трајање „јесењег распуста“ неколико данараније у односу на школе чије је седиште ван надлежности покрајинског секретаријата за образовање. Иако нигде јасно не пише тачан разлог за ово померање, очигледно је да покрајинска власт распуст овако одређује зарад католичког празника – Сви свети.

Ова Одлука је спорна из неколико разлога. Прво, њом се дискриминишу све верске групе у покрајини осим једне – католичке. Јер, за разлику од Закона о државним и другим празницима у Републици Србији, који предвиђа као нерадне дане највеће верске празнике свих традиционалних верских заједница, за припаднике тих заједница, покрајинска власт својим Правилницима не одређује распуст у дане празника других верских заједница које у покрајини живе. Да ли се то покрајинска власт саглашава са ставом немачке канцеларке да је пројекат изградње мултикултурног друштва пропао, па својим актима то жели и да потврди и да нас полако уведе у уникултурно друштво, наравно у складу са сопственом визијом о том друштву и о томе како оно треба да изгледа? Друго, померање школског календара у покрајини ствара проблеме наставницима, јер се теже уклапају у термине семинара за стручна усавршавања и слично. Треће, ова Одлука је супротна Закону о државним и другим празницима у Републици Србији, којим се јасно одређују верски и државни празници који се славе у Републици Србији и који се празнују нерадно. Овим правилником се фактички допуњује Закон о државним и другим празницима у Републици Србији на територији АП Војводине.

Демократска странка Србије захтева да се хитно усклладе школски календари у Србији и да се хитно престане са наметањем решења које има за последицу дискриминацију грађана АП Војводине на верском принципу.