Припрема...

Новости

2014 7/нов

Посланици Скупштине АП  Војводине изгласали су у понедеља, већином гласова, реконструкцију Покрајинске владе. За реконкструкцију Покрајинске владе гласала су 63 посланика из Демократске странке, Лиге социјалдемократа Војводине, као и посланици који су прешли у странку Бориса Тадића, а сада се поново приклонили ДС-у, и двоје донедавних посланика СНС и СРС. Против је било 36 посланика […]

Детаљније
2014 4/нов

Даме и господо, мени је заиста, не бих рекао фасцинантно, али у сваком случају интересантно, да данас слушам аргументацију о томе да нам не треба и да једноставно нису услови за издавање хартија од вредности, дакле, потпуно супротну аргументацију у односу на аргументацију коју смо слушали на истом овом месту приликом доношења Одлуке о издавању […]

Детаљније
2014 4/нов

Дaнaшњa рeкoнструкциja Пoкрajинскe влaдe нeћe дoнeти ништa нoвo, ни дoбрo, грaђaнимa Србиje кojи живe у Вojвoдини. Рaзлoг зa тo трeбa трaжити у тoмe штo je oснoвни и нajвeћи прoблeм Пajтићeвe влaсти њeнa пoлитикa, a нe пeрсoнaлнa рeшeњa. Ta влaст je у прeтхoднoм пeриoду вoдилa пoлитику кoja je чeстo прeлaзилa грaницe кoje je пoстaвиo Устaв и […]

Детаљније
123