Припрема...

Новости

2010 6/нов

Правилницима о школском календару за основне и средње школе са седиштем уАП Војводини, већ годинама се предвиђа трајање „јесењег распуста“ неколико данараније у односу на школе чије је седиште ван надлежности покрајинског секретаријата за образовање. Иако нигде јасно не пише тачан разлог за ово померање, очигледно је да покрајинска власт распуст овако одређује зарад католичког празника – Сви свети. […]

Детаљније