Припрема...

Новости

2011 11/јул

Демократска странка Србије поздравља одлуку Уставног суда Србије, којом се одредба Закона о изменама и допунама Закона о агенцији за борбу против корупције, која изузетно функционерима допушта истовремено обављање више јавних функција, проглашава неуставном. Имајући у виду да је Покрајинска власт у Војводини одавно постала легло сукоба интереса, јасно је да ће покрајински режим бити […]

Детаљније