Припрема...

Новости

2011 30/авг

Демократска странка Србије ће до краја ове недеље, односно колико сутра, упутити предлог председнику Скупштине општине да се по хитном поступку, односно најхитније, одржи седница локалног парламента, на тему стања у просвети у општини Кикинда. За то има више разлога.

Први се тиче основног школства. Ви сте упознати са тим да је у Србији у току поступак доношења одлука о формирању нових мрежа школа.Постоје градови и општине у Србији који су већ донели одлуке и формирали нове мреже школа, а чињеница је да ми, у Кикинди, још увек немамо никаквих информација по том питању. Сматрамо да ће цео тај поступак бити веома тежак и компликован. Сматрамо да је за решавање овог проблема потребно учешће што шире јавности, пошто је јасно да ће одлуке које треба да се донесу бити крајње непопуларне. Ми нараво не мислимо да преузимамо одговорност за оно што треба да ради локална власт. Исто тако, мислимо да власт не може да се скрива иза неког другог за оно што треба да се уради, али мислимо да се мора дозволити, пре свега одборницима као представницима грађана, да јасно изнесу своје мишљење. Ми постављамо питање Зашто нема никога ко се улокалној самоуправи бави овим питањем, зашто није одржана ниједна седница Скупштине на ову тему, зашто већ није донета одлука о мрежи школа и шта ће бити са школама у селима кикиндске општине. Локална власт је ддужна да грађанима каже истину да ле ће школе у које иду њихова деца уопште постојати, или ће ићи у неке друфге школе. Друго, мора се рећи шта ће да буде са професорима, наставницима, учитељивцама, да ли ће остаи без посла, или ће то на неки други начин да се реши. Шта локалнма самоуправа планиера да уради по том питању? Недопустиво .је да је школаска година почела а да немамо одхговора на многа пиртања. Тиме што се проблем гура под тепих и што се окреће глава од њега проблем се неће нестати нити ће престати да постоји. Keep Reading