Припрема...

Новости

2012 22/јун

Посланици Демократске странке Србије у Скупштини Војводине неће учествовати уопште у гласању о председнику Скупштине, а што се тиче самог кандидата, господина Пастора, ми нећемо ништа лично изнети као замерку за његов досадашњи рад, нити ћемо истицати неке његове мане у досадашњем раду, али желимо да укажемо на то да је Савез војвођанских Мађара и […]

Детаљније