Припрема...

Новости

2014 8/нов

Потреба промене највишег правног акта државе у последње време је веома честа тема у Војводини. Заговорници теме као разлог за промену Устава пре свега наводе законе које треба прилагодити прописима ЕУ, а с друге стране, сматрају и да је време да се и уставни положај Војводине реши. То је изразита политика ЛСВ-а, али одскоро и […]

Детаљније