Припрема...

Новости

2016 21/јан

Поштовани господине председниче, поштоване колеге посланици, садржина овог акта који је пред нама није спорна. Споран је закључак који нам се предлаже и потписник, односно предложено лице које треба да овај акт потпише. Ми смо, приликом доношења Покрајинске скупштинске одлуке о потписивању међурегионалних споразума, имали прилике да водимо дугу расправу о томе да ли Покрајинска […]

Детаљније