Припрема...

Новости

2021 8/јун

Не верујем у случајности у политици, а посебно у међународним односима и мислим да је циљ да се позиција Србије отежа и да се постигне сагласност Србије са неким унапред припремљеним решењима

Детаљније