Припрема...

27. јануар 2021.

Весели се српски роде!


Није оно само споменик Стефану Немањи!

То је и симбол да је стављена тачка на лутања по југословенским странпутицама и да се Србија вратила себи, након трагично протраћеног двадесетог века на заблуде, страдање и назадовање.

Или, како је рекао Црњански, померање тежишта са југословенског на српски интерес и политику која би била ни мало наметљива, ни мало насилна, али чисто српска, посвећена не Србијанцима, него Србима.

Зато онолики напади.

Зато се највише буне и за крстом, и то руским, најгласније наричу они што се у животу нису прекрстили, а највише би волели да Стефан Немања у руци држи Штафету младости.

Велики је ово дан за Србију!

Весели се српски роде!