Припрема...

Новости

2014 23/окт

Свojoм дaнaшњoм шoвинистичкoм изjaвoм, кojoм грaђaнe Србиje дeли нa стaрoсeдeoцe и дoђoшe, Иштвaн Пaстoр je, joш jeднoм, пoтврдиo свojу прaву прирoду и пoкaзao свoje прaвo лицe . Свaкaкo дa сви винoвници нajнoвиjих бeзумних нaпaдa, кao и њихoви нaлoгoдaвци кojих сигурнo имa, мoрajу дa буду кaжњeни, aли сe oд нoсилaцa нajвиших функциja у Пoкрajини oчeкуje дa […]

Детаљније
2014 17/окт

За рубрику данашњег броја ,,Кикиндских новина” ,,Ко је Путин и шта је нама Путин”?; потпредседник ДСС и председник ПО ДСС за Војводину Миленко Јованов, рекао је да је Владимир Путин човек у кога данас гледа већи део света који жели слободу за своју земљу. – Он је једини  који може да се супротстави политици коју воде […]

Детаљније
2014 14/окт

Потпредседнику ДСС-а Миленку Јованову, који се, како наводи за „Дневник”, својевремено учланио у странку због позивања на демократске принципе и политике Војислава Коштунице, образложење бившег лидера да странку напушта због тога што ће политичка неутралност бити замењена идејом „суверенизма” чини се доста неуверљивим. – Ниједна запета у програму странке није померена! Суверенизам значи да Србија […]

Детаљније
2014 9/окт

Поштовани господине председниче, ја сам и на оном састанку и консултацијама заједничким које смо имали упозорио да није добро док се трага за решењем за излазак из ситуације у којој се Покрајина налази, да стижу акти овакве природе, иако нисам био у потпуности упознат са читавом садржином, а сада само још једном могу само да […]

Детаљније
12