Припрема...

Новости

2018 12/јан

Од­лу­ка је до­не­та, а на на­ма је сад да се озбиљ­но су­прот­ста­ви­мо ло­пов­ско-тај­кун­ској ко­а­ли­ци­ји ко­ја по­ку­ша­ва да се до­ко­па буџета Бе­о­гра­да и за­шти­ти­мо глав­ни град од но­вог про­па­да­ња и уру­ша­ва­ња.

Детаљније
2018 11/јан

Одлука је донета, а на нама је сада да се на један озбиљан начин супротставимо лоповско – тајкунској коалцији, која покушава да се докопа буџета Београда и заштитимо престоницу од новог пропадања и урушавања

Детаљније
2018 11/јан

Нема ничег природнијег у томе што радим колико могу за град у коме сам рођен и одрастао и у коме живим са породицом. Ипак, џаба и позиција и контакти и добра воља, ако немате и локалну самоуправу која зна шта хоће.

Детаљније
123