Припрема...

Новости

2013 31/мар

Демократска странка Србије позива покрајинску власт да саопшти јавности шта се догађа са Тесла банком. Наиме, како се може видети из написа у хрватским медијима, ова банка се налази у изузетно тешкој ситуацији и или ће бити докапитализована, или јој прети ликвидација. Још више забрињава чињеница да нико из покрајинске власти ове написе није демантовао. […]

Детаљније
2013 24/мар

Демократска странка Србије даје пуну подршку државним органима у испитивању случајева корупције и криминала у покрајинским институцијама. Након дванаест година у којима је покрајинска власт радила без икакве контроле и одговорности, најзад је дошло време да јавност Србије сазна како је то покрајинска власт, са Бојаном Пајтићем на челу, успела од Војводине да направи неразвијен […]

Детаљније
2013 15/мар

Прелазак чланова тзв. “Војвођанске академије наука и уметности” у новоформирано научно друштво „Академија науке, културе и уметности Војводине“ представља јасну поруку држави Србији да ће покрајинска власт оличена у Бојану Пајтићу и Демократској странци, наставити спровођење својих антиуставних и антидржавних планова које су зацртали доношењем неуставног Статута Војводине. Уместо да изврше Одлуку Уставног суда, представници […]

Детаљније
2013 5/мар

У име Демократске странке Србије желим да изразим задовољство због чињенице да су данас готово све опозиционе странке у Војводини дошле на наше позиције по питању легитимитета покрајинске власти и потреби да се хитно распишу ванредни избори за Скупштину Војводине. Желео бих да подсетим да је Демократска странка Србије захтев за расписивање ванредних избора упутила […]

Детаљније
2013 3/мар

Пoкрajински oдбoр Дeмoкрaтскe стрaнкe Србиje  пoнoвo je дaнaс зaтрaжиo oд вojвoђaнских влaсти дa пoштуjу Oдлуку Устaвнoг судa Србиje, кojoм je нeустaвним прoглaшeнo вишe oд 20 члaнoвa Зaкoнa o утврђивaњу нaдлeжнoсти AП Вojвoдинe. Пoртпaрoл Пoкрajинскoг oдбoрa ДСС и пoслaник у Скупштини Вojвoдинe Mилeнкo Joвaнoв je нa кoнфeрeнциjи зa нoвинaрe, упoзoриo пoкрajинскe влaсти дa je нeизвршeњe Oдлукe […]

Детаљније