Припрема...

Новости

2013 31/мај

Поштовани председниче, даме и господо посланици, ја прво желим господину Новаковићу да се захвалим на једној озбиљној критици Владе Мирка Цветковића[1], која је за четири године уназадила Војводину, тако што ни једном није испунила 7% предвиђених Уставом и ни једном није исплатила оно што је по Уставу била обавезна, што је заиста довело до катастрофалних […]

Детаљније
2013 31/мај

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ: Реплика. ИШТВАН ПАСТОР: Српску радикалну странку нисам чуо, господина Коштуницу јесам чуо. Изволите. МИЛЕНКО ЈОВАНОВ: Тражио сам реплику, јер је споменуто питање сепаратизма… МИЛЕНКО ЈОВАНОВ: Претходни посланик се обраћао на тему и говорио на тему нечега што сам ја изговорио за овом говорницом, а то је питање сепаратизма, ја и даље стојим иза […]

Детаљније
2013 27/мај

Пoртпaрoл Пoкрajинскoг oдбoрa Дeмoкрaтскe стрaнкe Србиje Mилeнкo Joвaнoв пoзвao je дaнaс прeдсeдникa Влaдe Вojвoдинe Бojaнa Пajтићa дa пoднeсe oстaвку збoг нeпрaвилнoсти у рaду Рaзвojнe бaнкe Вojвoдинe и дa тaкo испуни свoje рaниje дaтo oбeћaњe. Пoвoдoм лишaвaњa слoбoдe joш двoje бивших рукoвoдилaцa РБВ, у нaстaвку aкциje нa сузбиjaњу финaнсиjскoг криминaлa, Joвaнoв je упитao Пajтићa „кoликo joш […]

Детаљније
2013 17/мај

Поштовани господине председниче, даме и господо посланици, ми нећемо подржати овај предлог, а у неколико реченица ја ћу образложити зашто. Нећу говорити о именима људи који су предложени, не сматрам то за умесно. Што се тиче господина о ком је било речи (Стеван Лилић), није стручњак за уставно, него за управно право. Значи, није мала […]

Детаљније
2013 17/мај

Поштовани председавајући, даме и господо посланици, ја бих волео кад бих имао на чему да честитам на Извештају, али заиста, уз сав труд уложен да прочитам овај материјал, немам на чему да честитам, па ћу кренути редом. Дакле, у самом тексту кренућу од онога што је, по мени, најпроблематичније, то сам истицао и прошли пут, […]

Детаљније
12