Припрема...

Новости

2013 31/мај

Поштовани председниче, даме и господо посланици, ја прво желим господину Новаковићу да се захвалим на једној озбиљној критици Владе Мирка Цветковића[1], која је за четири године уназадила Војводину, тако што ни једном није испунила 7% предвиђених Уставом и ни једном није исплатила оно што је по Уставу била обавезна, што је заиста довело до катастрофалних […]

Детаљније
2013 31/мај

МИЛЕНКО ЈОВАНОВ: Реплика. ИШТВАН ПАСТОР: Српску радикалну странку нисам чуо, господина Коштуницу јесам чуо. Изволите. МИЛЕНКО ЈОВАНОВ: Тражио сам реплику, јер је споменуто питање сепаратизма… МИЛЕНКО ЈОВАНОВ: Претходни посланик се обраћао на тему и говорио на тему нечега што сам ја изговорио за овом говорницом, а то је питање сепаратизма, ја и даље стојим иза […]

Детаљније
2013 27/мај

Пoртпaрoл Пoкрajинскoг oдбoрa Дeмoкрaтскe стрaнкe Србиje Mилeнкo Joвaнoв пoзвao je дaнaс прeдсeдникa Влaдe Вojвoдинe Бojaнa Пajтићa дa пoднeсe oстaвку збoг нeпрaвилнoсти у рaду Рaзвojнe бaнкe Вojвoдинe и дa тaкo испуни свoje рaниje дaтo oбeћaњe. Пoвoдoм лишaвaњa слoбoдe joш двoje бивших рукoвoдилaцa РБВ, у нaстaвку aкциje нa сузбиjaњу финaнсиjскoг криминaлa, Joвaнoв je упитao Пajтићa „кoликo joш […]

Детаљније
2013 22/мај

Скупштина Војводине усвојила је већином гласова Декларацију о заштити уставних и законских права АПВ коју је предложила Покрајинска влада. Декларација је у односу на првобитну верзију из априла измењена с пет амандмана СВМ-а и једним ЛСВ-а које је Влада прихватила и који су постали њен саставни део. Посланик Миленко Јованов (ДСС) рекао је да у […]

Детаљније
2013 17/мај

Поштовани господине председниче, даме и господо посланици, ми нећемо подржати овај предлог, а у неколико реченица ја ћу образложити зашто. Нећу говорити о именима људи који су предложени, не сматрам то за умесно. Што се тиче господина о ком је било речи (Стеван Лилић), није стручњак за уставно, него за управно право. Значи, није мала […]

Детаљније
12