Припрема...

Новости

2014 17/апр

Одлука Уставног суда о Статуту Војводине је неспроводива, сматра чланица стручне радне групе Одбора за уставно правни положај Скупштине Војводине Мирјана Томић Јовановић. Она је на трибини Војвођанског клуба рекла да се  “поступак усаглашавања Статута не врши у односу на одредбе Устава, него сагласно заузетом становишту и мишљењу Уставног суда, којим је практично извршена ревизија […]

Детаљније