Припрема...

Новости

2015 14/мај

Колега Будаков је рекао да је Извештај написан на неких 130-140 страна. Оно што је проблем са овим Извештајем, то је да је мање од 15 страна овог Извештаја везано за надлежност Покрајинског омбудсмана. Нажалост, ни овде се Статут, који је донет овде од стране убедљиве већине, не поштује, уопште се не обраћа пажња на […]

Детаљније