Припрема...

Новости

2017 19/јун

Не знам ни за један пример да је нека странка постала део владајуће коалиције тако што је гласала против избора Владе. Гласање за избор Владе, уз гласање за буџет, јесте conditio sine qua non да би нека странка била део владајуће коалиције.

Детаљније