Припрема...

Новости

2012 22/сеп

Пoкрajинскa Влaдa je вaн кoнтрoлe држaвe и држaвних институциja и oглушуje сe o oдлуку Устaвнoг судa Србиje, изjaвиo je дaнaс пoслaник ДСС у Скупштини Вojвoдинe Mилeнкo Joвaнoв. Уoчи сeдницe Скупштинe Вojвoдинe нa кojoj сe измeђу oстaлoг рaспрaвљa o oствaривaњу лaњскoг пoкрajинскoг буџeтa Joвaнoв je рeкao дa je нa oвoj сeдници трeбaлo дa сe рaспрaвљa o […]

Детаљније
2012 20/сеп

Пошто сам рекао да је Војводина постала неразвијен регион, а господин Васин се обратио на ту тему опозиционим посланицима, па сам сматрао да се обраћао мени, дакле, када се дође дотле да власт статистиком објашњава народу да му је боље него што заиста јесте, то је сигуран показатељ да је стање горе него што мислимо. […]

Детаљније
2012 20/сеп

Даме и господо посланици, Демократска странка Србије неће подржати ни Извештај, ни Покрајинску одлуку која је предложена. То је потпуно логично, имајући у виду да нисмо гласали ни за буџет, а Извештај који смо добили потврђује да смо били у праву када нисмо гласали за буџет. Имајући у виду време које ми је на располагању […]

Детаљније
2012 20/сеп

Даме и господо, господине председниче, такође Пословник о раду Скупштине Војводине у члану 53. каже и дефинише посао Одбора за буџет и финансије који каже „Разматра предлог Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету…“ итд., то подразумева да разматра и предлог, односно Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета. Након Одлуке Уставног суда Србије, читав низ надлежности АП […]

Детаљније
2012 16/сеп

Очигледно је да покрајинска власт игнорише Одлуку Уставног суда Србије о неуставности Закона о утврђивању надлежности АП Војводине. Ту чињеницу потврђује и дневни ред предложен за седницу Скупштине Војводине за наредни четвртак ,на коме нема усклађивања покрајинског Статута и других аката са том Одлуком, као и то што два месеца од Одлуке УСС ниједно једино […]

Детаљније
12