Припрема...

Новости

2017 14/јул

Данас смо овде испред партија најразличитијих политичких орјентација, међутим верујем да је наша заједничка идеологија жеља за стварањем повезанијег човечанства, у којем ће различитости култура и народа бити мост спајања и наше заједничко богатство.

Детаљније