Припрема...

Новости

2014 9/јан

Поштована председавајућа, поштоване колеге, већ је речено да је овај буџет у великој мери пресликан од неких ранијих година и заиста он је, као и ранијих година, потпуно неусклађен са потребама грађана Србије који живе на подручју Аутономне Покрајине Војводине и не препознаје проблеме са којима се ти грађани сусрећу. Оно што је позитивно заиста […]

Детаљније